Vaaliteemat

KUN VALITSET MINUT SAAT

Päättäjän, joka perehtyy asioihin vastuullisesti ja hyödyntää tietoa päätöksensä perustana. Saat toimijan, joka ei tyydy esittämään toiveita, vaan tuo keskusteluun perusteltuja ehdotuksia ja saa aikaan konkreettisia muutoksia.

TOIMIN NÄIDEN ASIOIDEN HYVÄKSI

✔ Taloudellisesti kestävä ja hyvinvointia tuottava Helsinki. Tavoitteeni on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunki ja yrittäjyys sekä kannustava ja osallistava elinkeino-ja työllisyyspolitiikka. Yhdessä nämä ovat Helsingin elinvoiman valttikortti myös globaalisti.

✔ Julkisissa hankinnoissa pitää oppia käyttämään laatu- ja vaikuttavuskriteereitä. Näin saamme parempia SOTE-palveluita ja elinvoimaisia yrityksiä, joiden innovaatiot pääsevät myös kansainvälistymään (esim. cleantech, medtech ja älyliikenteen ratkaisut) – voimme myös ohjata hankintoja vastuullisempaan suuntaan.

✔ Yrittäjyys ja luova yhteistyö: Kaupungin, yritysten ja asukkaiden yhteistyö on palveluiden ja kaupunkikulttuurin kehittämisen paras pohja. Helsingin tulee toimia mahdollistajana ja keventää byrokratiaa.

✔ Lisää asuntoja. Tarvitsemme myös ratkaisuja tuottaa yhteisöllistä ja halvempaa asumista. Parkkipaikkanormi tulee purkaa uudisrakentamisessa soveltuvilla alueilla ja tarpeetonta sääntelyä on vähennettävä.

✔ Haluan luontoa säästävän yleiskaavan toteutuksen. Bulevardisointi tulee linkittää laajemmin kaupunginosien kehittämiseen eläviksi palvelutaajamiksi. Matala ja tiivis rakentaminen luo viihtyisämpää kaupunkirakennetta kuin tornitalot, jotka eivät ole edes ekologisempi ratkaisu asuntopulaan.

✔ Investoidaan hiilivapaaseen energiatuotantoon ja energiatehokkuuteen sekä raideliikenteeseen ja pyöräilyyn, jotta Helsinki hengittää. Säästetään arvokkaat kaupunkimetsät ja huolehditaan ilman laadusta myös asuinkatujen varsilla. Lisätään puita katujen varsille, kuten muualla Euroopassa.

✔ Päivähoito ja koulutus tarvitsevat riittävät resurssit ja terveet olosuhteet toimia. Kotihoito ja perhepäivähoito tulee pitää tasaveroisena vaihtoehtona pienimmille. Lapsissa ja osaamistaloudessa on tulevaisuutemme.

✔ Kulttuurista ja sivistyksestä ei tule tinkiä

✔ Panostetaan työllisyyteen ja kaikkien mukana pitämiseen. Eriarvoisuuden kehitykseen pitää tarttua vaikuttavilla toimenpiteillä. Uudistetaan sosiaalipalvelut ihmisiä voimaannuttaviksi ja nostetaan työllisyysastetta – myös vajaakuntoisten osalta.Hyvinvointi lähtee osallisuudesta ja onnistumisen kokemuksista

✔ Minun kaupunkini on monikulttuurinen, tasa-arvoinen, inhimillinen ja kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Helsingin on panostettava pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien nopeaan integraatioon.

NÄIN UUDISTAISIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Helsingin budjetista yli puolet kuluu SOTE-palveluihin. Haluan näiden kehittyvän myönteisesti veronmaksajien ja kaikkien palveluiden käyttäjien näkökulmasta.

 Tarvitsemme potilaslähtöiset hoitoketjut ja palvelut sekä taloudelliset kannustimet, jotka ohjaavat ennaltaehkäisyyn ja terveyshyötyihin suoritteiden (kuten lääkärikäyntien) maksimoimisen sijaan. Tästä hyötyvät etenkin paljon palveluita käyttävät henkilöt.

✔ Lääkäriin pitää päästä kun tarvetta ilmenee ilman odottamista, Erikoissairaanhoidon osaamista pitää ”valuttaa” perustasolle kuten terveyskeskuksiin, jotta avun saa nopeasti ja yhdeltä luukulta. Hyödynnetään digitaalisuutta palveluissa.

✔ Vanhus- ja muiden sosiaalipalveluiden laatua ja saatavuutta on mahdollista parantaa hallituin kustannuksin. Rakennetaan asiakas/käyttäjälähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Tässä hyvä käytännönläheinen esimerkki toimivasta kotihoidosta Hollannista.

✔ Helsingin tehtäväksi jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mm. liikunta-, kaavoitus-, koulu- ja kulttuuritoimen keinoin

✔ Meilahden kampus ja sen terveydenhuollon palvelutuotantoon linkittyvä tutkimus tulee nähdä sekä tiede- että elinkeinopoliittisesti tärkeänä. Sen toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa.

MATKALLA MAAKUNTAAN

Tuleva vaalikausi on merkityksellinen, koska silloin osa Helsingin nykyisistä vastuista ja tehtävistä siirtyy todennäköisesti maakuntahallinnolle. Siksi on myös tärkeää, että Helsinkiin valitaan päättäjiä, jotka osaavat viedä tätä muutosta asiantuntevasti eteenpäin. SOTE – ja maakuntauudistus on haaste, johon kykenen tarttumaan koska olen nähnyt miten vastaavat aluehallintomallit on rakennettu muualla Euroopassa, miten luodaan kannustavaa innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa ja nivotaan tuloksekkaasti yhteen alueelliset kaavoitus- ja liikenneratkaisut. Olen tehnyt kehittämistöitä näiden kysymysten parissa pitkään myös Uudellamaalla.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0