På svenska

Rösta för ett verkligt inflytande på de båda inhemska språken
Jag heter Suzan Ikävalko, bor i Tölö och är mamma till Alma 20 år och Giacomo 19 år. Jag har studerat vid Lunds Universitet (M.Sc. International Business Administration) och arbetar nu med att utveckla tjänster och innovationer inom hälsovård och annan offentlig service.   – Suzan CV LinkedIn

Samarbete är nyckeln till bättre service
Besluten som tas under kommande året gällande social- och hälsovården och annan service på landskapsnivän har en stor betydelse för Helsingfors – och även för hela Nylands framtida utveckling. För att kunna påverka denna utveckling och ta vettiga beslut, behöver vi kunniga och erfahrna stadsfullmäktige i Helsingfors. I Helsingfors på den kommunala nivån bör vi ta hand om att närservicen fungerar och håller en hög kvalitet.

Mitt Helsingfors är mångkulturellt och respekterar mänskliga rättigheter
Jag har studerat och arbetat i flera olika länder och har en mångkulturell familjebakgrund. Ett tvåspråkigt Finland är en självklarhet för mig. Helsingfors bör ta hand om sina invandrare och stödja en grundlig och snabb integration.

Jag hoppas att du delar dessa mål?

* Klimatforändringen och andra ekologiska hot måste styra alla våra beslut och inom alla politik områden.
* Stadskultur som tilllåter creativitet och bildning blomstra.
* Ett smidigt samarbete mellan kommunen, den tredje sektorn och företag inom service och omsorg.
* Utveckling där invånarnas och företagens kunnande nyttjas för att nå bättre resultat på alla plan – också inom digitalisering.
* Hållbara lösningar inom energi- , bostads-,  och transportpolitik.
* I Helsingfors tar vi hand om alla oavsett ålder eller livssituation
* Delaktighet och jämställdhet är allas rätt och genererar välfärd åt alla

Bred erfarenhet från viktiga förtroendeposter:
Jag har deltagit i Helsingfors och Nylands politik sedan 1997 då jag blev vald till Helsingfors stadsfullmäktige för första gången. Sedan dess har jag bl.a.varit medlem av Helsingfors stadsstyrelse, ordförande i hälsovårdsnämnden och Helsingfors Festspel, medlem av Nylands landskapsfullmäktige och revisionsnämnden för Helsingforsregionens trafik (HRT). Sedan 2009 är jag styrelsemedlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och numera också ordförande för HUS Apotek, Bilddiagnostik och HUSLAB.

Arbetsuppgifter:
* Senior advisor på Nordic Healthcare Group  – nuvarande jobb
* Projektledare på Nyland utvecklingsbolag Culminatum Innovation
* Rådgivare åt De Gröna på Riksdagen
* Specialmedarbetare åt Heidi Hautala på EU Parlamentet
* Konsult inom EU-politik (miljö- och energipolitik) i Bryssel med multinationella företag som klienter

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0