Suosituksia

  • Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja : ” Suzan ei vain puhu vaan myös tekee ja saa aikaan konkreettisesti oli kyse sitten kouluterveydenhuollosta tai vanhuspalveluista. Hän ymmärtää kokonaisuuksia ja osaa yhdistää strategisen ajattelun tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin. Suzanille tärkeitä ovat myös opetus, kulttuuri ja kestävä kehitys”.

Tiina Leivo, silmäkirurgi, LT, KTM, HUS erikoislääkäri (ent. Silmätautien johtoryhmän jäsen ja sisäinen konsultti), Suomen Terveystalo, silmätautien erikoisalajohtaja:  ”Olen oppinut tuntemaan Suzanin jo kouluajoilta aitona, älykkäänä ja ennakkoluulottomana ihmisenä. Viime vuosina tiemme ovat ristenneet usean terveydenhuollon kehityshankkeen tiimoilta. Hankkeet ovat liittyneet mm. julkisen sektorin johtamisen ja työskentelymallien kehittämiseen sekä palveluiden vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Olen ilokseni todennut, että Suzan tuntee terveydenhuoltoa hyvin laaja-alaisesti ja pystyy löytämään uusia ratkaisumalleja. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme turvata palvelut nyt ja tulevaisuudessa. Ja Suzanin vilpittömyys on säilynyt; hän vie rohkeasti omasta edustaan välittämättä asioita oikeaan suuntaan.”

Heidi Hautala, europarlamentaarikko: ”Suzan osoittautui aikanaan Euroopan parlamentissa erinomaiseksi poliittiseksi avustajaksi. Hän kykeni tuottamaan päteviä toimenpide-ehdotuksia ja suuntaviivoja sen lisäksi, että analyysit olivat oivia. Suzan on poikkeuksellisen kielitaitoinen ja oikeasti monikulttuurinen ihminen. Poliittista kokemusta hän on hankkinut myös mm. kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenenä ja saanut siinä täyden luottamuksen.”

Eero Riikonen, LT, psykiatri, Osuuskunta Toivon t&k-johtaja:: ”Suzan Ikävalko on hauska ja erinomaisen sympaattinen ammattilainen ja poikkeus tuntemieni poliitikkojen joukossa. Olen ollut parin vuoden aikana yhteydessä häneen lähinnä lastensuojelun ja mielenterveystyön kehittämiseen liittyen. Näissä kuvioissa olen huomannut, että hän on todella fiksu ja yhteistyökykyinen. Hän kykenee ajattelemaan asioita balansoidusti – sekä analyyttisesti että sydämen ja arvojen kannalta. Huomiotani on kiinnittänyt myös Suzanin epätavallisen hyvä kyky hahmottaa uusia asioita, organisoida toimintaa ja johtaa hankaliakin kokouksia. Toivon todella hartaasti, että hänen kaltaisiaan ihmisiä saataisiin enemmän mukaan kehittämään pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja alueen palveluita.”

Ulla Anttila, ex-kansanedustaja, Eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja,  Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja: ”Suzan oli monitaitaja eduskunta-asioiden valmistelussa ja analysoinnissa. Hän on erityisesti perehtynyt vammaisasioihin Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän sihteerinä sekä ihmisoikeuskysymyksiin ja maahanmuuttaja-asioihin Eduskunnan ihmisoikeusryhmän työn yhteydessä. Lisäksi arvostan hänen rehellisyyttään ja vilpittömyyttään – ne ovat erinomaisia ominaisuuksia päätöksentekijälle.”

Tuomo Tikkanen, Psykologian lisensiaatti, Suomen psykologiliiton puheenjohtaja: ”Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä Suzanin kanssa terveydenhuollon kehittämistä ja ihmisten hyvinvointia koskevissa asioissa usean vuoden ajan. Suzan tuntee myös psykologisten ja psykoterapeuttisten palveluiden kehittämistarpeet erittäin hyvin. Hänen toimintaansa Helsingin kaupungin terveyslautakunnan puheenjohtajana olen arvostanut erityisesti.”

Liisa Siikanen, Taivallahden seurakunnan perhetyöntekijä: ”Suzan on ollut mukana seurakunnan luentosarjoissa luennoitsijana, joissa teemoina mm. 2000-luvun vanhemmuus. Hänellä on elämän perusarvot kohdallaan! Taitavalle perheen ja työn yhteensovittajalle arjen pyörittämisen reunaehdot ovat tulleet tutuiksi ja tärkeiksi. Suzan on asiantunteva, ja ajankohtaisiin asioihin puuttuva nainen, jossa yhdistyy sydämen sivistys ja älykkyys.”

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0